Gehoorontwikkeling

Gehoorontwikkeling is een vak dat gedurende drie jaren aan het KC gegeven wordt. In de eerste twee jaren volgt na ieder semester een afsluiting. De verschillende niveaus komen overeen met een semester. Dus Niveau A is gelijk aan het niveau van het eerste jaar, eerste semester - Niveau B is gelijk aan het niveau van het eerste jaar, tweede semester etc.

In het derde jaar is er aandacht voor solfège met het instrument, en het analytisch luisteren naar muzikale vormen.

Binnen ieder Niveau vind je twee categorieën: *oefeningen: kort en elementair om 'op te warmen', uitgebreidere oefeningen en examens.

De elementaire oefeningen gaan over het herkennen van toonfuncties, intervallen, akkoorden en ritme.