Algemene informatie

Het MusicWeb project is begonnen in 1995. Het idee achter het project was om een ondersteuning van het muziek onderwijs te bieden via het internet, en dit zoveel mogelijk een muzikale ervaring te laten zijn. Tijdens een tweedaags mini-symposium -georganiseerd door het Koninklijk Conservatorium in Den Haag- werd met vertegenwoordigers van een aantal grote Europese muziekinstellingen van gedachten gewisseld over de (toekomstige) rol van technologie in de ondersteuning van het hoger muziekonderwijs. Zij kwamen overeen om de mogelijkheden te onderzoeken om een gezamenlijk project te starten. Na het opzetten van een aantal projecten met lokale financiering van de partner-instellingen (met name het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en de Musikhochschule Hannover), werd de eerste Europese financiering voor MusicWeb verleend door het Europese CONNECT programma. Na een succesvolle afronding volgde een follow-up-project met financiële steun van het European eLearning Programme. Sinds 2010 is een deel van MusicWeb geïmplementeerd in een content management applicatie voor gebruik door de docenten en studenten van het Koninklijk Conservatorium. Het resultaat is de website die u momenteel bezoekt.